Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Raša

Na temelju čl. 20. st. 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja oznake KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 2163-31-2/1-24-1 od 22. svibnja 2024. godine, za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok od tri mjeseca (dalje u tekstu: Javni natječaj), objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Cjelovit tekst Poziva nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Scroll to Top
Skip to content