Natječaji i javna nabava

Dokumenti

1 2 3 10

Poziv na nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave
 
 
Naručitelj: Općina Raša objavio je dana 30.12.2014. 
Poziv na nadmetanje za postupak: Opskrba električnom energijom,
Broj objave: 2014/S 002-0059655.
____________________________________________________________________
 
> OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U EOJN
 
Naručitelj: Općina Raša objavio je dana 20.07.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Raša
Broj objave: 2015/S 01K-0026046.
__________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNITNE U NASELJU SV. MARINA
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 27. studenog 2017. godine objavio je  Ponovni javni natječaj, kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina k.č. 1403/1 pašnjak sa 1785 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela.  
 
Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 27. studenog  2017. godine. U Glasu Istre dana 27. studenog 2017. godine objavljen je skraćeni tekst Pnovnog javnog natječaja.
 
Javni natječaj u cijelosti možete pogledati na ovom linku https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnitne-u-naselju-sv-marina/
____________________________________________________________________
 
OBJAVA KONAČNIH LISTA STIPENDISTA
 
Objavljene su konačne liste stipendista i odluke o dodjeli stipendija Općinske načelnice, a po provedbi Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša za školsku/studijsku 2017./2018. godinu. Mogu se pogledati na sljedećem linku: https://www.rasa.hr/konacne-liste-stipendista-u-skolskoj-studijskoj-2018-2019-godini/
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE
 
Općina Raša dana 4. siječnja 2018. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2018. g. koje provode udruge. Natječaj i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-opcine-rasa-za-2018-g-koje-provode-udruge/
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU 
 
Općina Raša dana 16. siječnja 2018. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2018. godinu, i to u područjima kulture, socijalne skrbi, civilnog društva, poljoprivrede i odgoja i obrazovanja. 
 
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09. i 5/13), Općinska načelnica Općine Raša dana 19. siječnja 2018. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2018. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE – DIMNJAČARSKI POSLOVI 
 
Općina Raša u postupku za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Raša objavila je 9. srpnja 2018. godine  obavijest o namjeri davanja koncesije i dokumentaciju za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).
 
____________________________________________________________________
 
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2018. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 26. listopada 2018. godine donijela je  
Izmjenu plana nabave Općine Raša za 2018. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
 
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE
 
Općina Raša dana 4. siječnja 2019. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2019. g. koje provode udruge. Natječaj i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-opcine-rasa-za-2019-g-koje-provode-udruge/
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU
 
Općina Raša dana 15. siječnja 2019. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2019. godinu, i to u sljedećim programskim područjima: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, odgoj i obrazovanje.
 
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 18. siječnja 2019. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2019. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 21. lipnja 2019. godine donijela je  
Izmjenu plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U EOJN
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 3. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia – II. faza.
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
 
Savjetovanje traje do 9.07.2019. do 24:00 sati.
___________________________________________________________________________
OBJAVA IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 10. srpnja 2019. godine objavila je Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia – II. faza. Izvješće možete pogledati na sljedećem linku https://www.rasa.hr/objava-izvjesca-o-prethodnom-savjetovanju-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-3/
___________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 29. kolovoza 2019. godine donijela je  
Izmjenu plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU
 
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 85/2019. od 11. rujna 2019. godine. Sve detalje o natječaju možete pogledati na sljedećem linku https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-rasa-na-radno-mjesto-strucni-suradnik-za-prostorno-planiranje-i-gradnju/
____________________________________________________________________
 
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI 
 
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša u školskoj studijskoj 2019/2020. godini. objavljen je 4. listopada 2019. godini na linku https://www.rasa.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-srednjih-skola-i-studentima-opcine-rasa-u-skolskoj-studijskoj-2019-2020-godini/
___________________________________________________________________
 
Objavljene su Konačne liste stipendista i Odluke o dodjeli stipendija Općinske načelnice, a po provedbi Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša za školsku /studijsku 2019/2020. godinu, koje možete pogledati na sljedećem linku https://www.rasa.hr/konacne-liste-stipendista-u-skolskoj-studijskoj-2018-2019-godini/
___________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJI ZA PRODAJU NEKRETNINA – STANOVA U NASELJU KRAPAN
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Raša 26.11.2019. g. objavio je javne natječaje za prodaju nekretnina – stanova u naselju Krapan. Cjelovite tekstove natječaja možete pogledati na sljedećem linku  https://www.rasa.hr/objava-javnih-natjecaja-za-prodaju-nekretnina-stanova-u-naselju-krapan/
____________________________________________________________________
OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U EOJN
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 29. studenoga 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Društvenog doma u Sv. Bartolu.
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
 
Savjetovanje traje do 5.12.2019. do 24:00 sati.
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU – III. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 9. prosinca 2019. godine donijela je  
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (treće izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2019. GODINU – IV. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 19. prosinca 2019. godine donijela je  
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (četvrte izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
___________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE
 
Općina Raša dana 2. siječnja 2020. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2020. g. koje provode udruge. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-opcine-rasa-za-2020-g-koje-provode-udruge/
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU
 
Općina Raša dana 15. siječnja 2020. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2020. godinu, i to u sljedećim programskim područjima: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, odgoj i obrazovanje. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-projekata-manifestacija-i-aktivnosti-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-rasa-za-2020-godinu/ 
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 16. siječnja 2020. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2020. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
 
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 11/2020. od 29. siječnja 2020. godine. Sve detalje o natječaju možete pogledati na sljedećem linku: https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-rasa-na-radno-mjesto-referent-komunalno-prometni-redar-2/
__________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO REFERENT KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
 
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto referent komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 66/2020. od 5. lipnja 2020. godine. Sve detalje o natječaju možete pogledati na sljedećem linku https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-rasa-na-radno-mjesto-referent-komunalno-prometni-redar-3/
 
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 10. srpnja 2020. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2020. godinu (prve izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
__________________________________________________________________
 
Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto referent komunalno-prometni redar
 
Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto referent komunalno-prometni redar objavljena je na sljedećoj poveznici https://www.rasa.hr/odluka-o-ponistenju-javnog-natjecaja-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-rasa-na-radno-mjesto-referent-komunalno-prometni-redar/
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAŠA, NA RADNO MJESTO REFERENT KOMUNALNO-PROMETNI REDAR
 
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisao je Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto referent komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 98/2020. od 2. rujna 2020. godine. Svi detalji o natječaju objavljeni su na sljedećem linku:  https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-rasa-na-radno-mjesto-referent-komunalno-prometni-redar/
____________________________________________________________________
 
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI 
 
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša u školskoj studijskoj 2020/2021. godini. objavljen je 1. listopada 2020. godini na sljedećem linku: https://www.rasa.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-srednjih-skola-i-studentima-opcine-rasa-u-skolskoj-studijskoj-2020-2021-godini/ 
____________________________________________________________________
 
OBJAVA JAVNIH NATJEČAJA ZA PRODAJU STANOVA U NASELJU KRAPAN
 
Jedinstveni upravni odjel 8. listopada 2020. godine objavio je na web stranici i oglasnoj ploči Općine Raša javne natječaje za prodaju dva stana na adresi Raša, Krapan 34. Cjeloviti tekstovi natječaja objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://www.rasa.hr/objava-javnih-natjecaja-za-prodaju-nekretnina-stanova-u-naselju-krapan-2/
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 25. studenoga 2020. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2020. godinu (druge izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
__________________________________________________________________
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2020. GODINU – III. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 15. prosinca 2020. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2020. godinu (treće izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
___________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 15. prosinca 2020. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2021. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu električne energije za javnu rasvjetu. Izvješće možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.rasa.hr/objava-izvjesca-o-prethodnom-savjetovanju-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-4/
_________________________________________________________________
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 4. siječnja 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2021. godinu (prve izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
___________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE
 
Općina Raša dana 13. siječnja 2021. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2021. g. koje provode udruge. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-opcine-rasa-za-2021-g-koje-provode-udruge/
___________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 8. veljače 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2021. godinu (druge izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
___________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU
 
Općina Raša dana 1. ožujka 2021. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2021. godinu, i to u sljedećim programskim područjima: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, odgoj i obrazovanje. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-projekata-manifestacija-i-aktivnosti-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-rasa-za-2021-godinu/
___________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA
 
Na temelju članaka 15. i 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša broj 9/16), Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA: 022-05/21-01/12, URBROJ: 2144/02-01/01-21-4 od 24. ožujka 2021. godine i Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA: 022-05/21-01/12, URBROJ: 2144/02-01/01-21-5 od 24. ožujka 2021 godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje  Javni natječaj kojim se prikupljanjem pisanih ponuda, nekretnine u vlasništvu Općine Raša za udjele nekretnina u vlasništvu pravne osobe.
 
Javni natječaj objavljen je na web stranici Općine Raša na sljedećem linku https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-zamjenu-nekretnina/  i na oglasnoj ploči Općine dana 26. ožujka 2021. godine.
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU – III. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša dana 2. lipnja 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2021. godinu (treće izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
____________________________________________________________________
 
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI 
 
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša u školskoj studijskoj 2021/2021. godini. objavljen je 29. rujna 2021. godini na sljedećem linku: https://www.rasa.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-srednjih-skola-i-studentima-opcine-rasa-u-skolskoj-studijskoj-2021-2022-godini/
____________________________________________________________________
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na sanaciji i uređenju potkopa „Raša“ i „Karlota“ s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“ u svrhu prenamjene u turističke svrhe. Izvješće možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.rasa.hr/objava-izvjesca-o-prethodnom-savjetovanju-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/
__________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU – IV. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša dana 11. studenog 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2021. godinu (četvrte izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
____________________________________________________________________
 
OBJAVA KONAČNIH LISTA STIPENDISTA I ODLUKA O DOJELI STIPENDIJA PO PROVEDBI NATJEČAJA
 
Konačne liste stipendista i Odluke o dodjeli stipendija Općinske načelnice, a po provedbi Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Raša za školsku /studijsku 2021/2022. godinu, objavljene su na sljedećem linku https://www.rasa.hr/konacne-liste-stipendista-u-skolskoj-studijskoj-2021-2022-godini/
__________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU – V. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša dana 24. prosinca 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2021. godinu (pete izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
____________________________________________________________________
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2022. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE
 
Općina Raša dana 3. siječnja 2022. godine objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2022. g. koje provode udruge. Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.rasa.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-opcine-rasa-za-2022-g-koje-provode-udruge/
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2022. GODINU
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša dana 11. siječnja 2022. godine donijela je  Plan nabave Općine Raša za 2022. godinu, koji se objavljuje u prilogu.
____________________________________________________________________
 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2022. GODINU
 
Općina Raša dana 1. veljače 2022. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2022. godinu. 
 
____________________________________________________________________
 
PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2022. GODINU – I. IZMJENE I DOPUNE
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša dana 19. svibnja 2022. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2022. godinu (prve izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.
Scroll to Top
Skip to content