JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNITNE U NASELJU SV. MARINA

Obavijest Općine Raša
Na temelju članaka 15. 16. 18. 20. 21. i 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša broj 9/16), Odluke Općinskog vijeća Općine Raša KLASA:021-05/17-01/6, URBROJ2144/02-03-17-3 od 21. rujna 2017. godine („Službene novine Općine Raša“ broj 7/17) i Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA: 022-05/17-01/44 URBROJ: 2144/02-01/01-17-13 od 24. studenog 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 27. studenog 2017. godine objavljuje  Ponovni javni natječaj (dalje u tekstu: Javni natječaj), kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina k.č. 1403/1 pašnjak sa 1785 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela.
Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 27. studenog 2017. godine. U Glasu Istre dana 27. studenog 2017. godine objavljen je skraćeni tekst Javnog natječaja.
Javni natječaj u cijelosti možete pogledati u prilogu.
Scroll to Top
Skip to content