Kontakt

Opći podaci

OPĆINA RAŠA
Trg Gustavo Pulitzer Finali 2,
52223 Raša

OIB: 69591000741

Tel: 052/880-820
Fax: 052/874-629
E-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr

Komunalni redar: 091/487 4629
komunalni.redar@rasa.hr

Žiro račun: 2360000-1836800007
(Zagrebačka banka)
IBAN: HR2323600001836800007

Radno vrijeme

Radno vrijeme za stranke:
Utorak: 15:00 – 17:00 sati
Četvrtak: 8:00 – 10:00 sati

Načelnica prima građane:
Utorak: 15:00 – 17:00 sati uz prethodnu najavu

Scroll to Top
Skip to content