Javni poziv za uključivanje djece u program predškole 2024,

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08 i 90/10), Grad Labin i Općine Raša i Sveta Nedelja upućuju dana 22. siječnja 2024. godine Javni poziv za uključivanje djece u program predškole. Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka.

Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a iduće će školske godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su rođena od 01. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine). S djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.

U program predškole mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravat će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, molimo roditelje/skrbnike da se, ovisno o prebivalištu, osobno jave u Grad Labin i Općine Raša i Sveta Nedelja na brojeve telefona ili e-maila:

–       GRAD LABIN – Vesna Blažina – tel. 866 815 i mail: vesna.blazina@labin.hr

–       OPĆINA RAŠA – Igor Radić – tel. 880 820 i mail: procelnik@rasa.hr

–       OPĆINA SVETA NEDELJA – Munirka Podobnik – tel. 865 150 i mail: munirka.podobnik@sv-nedelja.hr

Podaci o djeci prikupljaju se u periodu od 22. siječnja do 3. veljače 2024. godine.

Zahtjev za upis djeteta u program predškole 2024.

Scroll to Top
Skip to content