Stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Obavijest Općine Raša
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, na temelju Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (“Narodne novine” br. 37/22), objavilo je JAVNI POZIV za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
Javni poziv detaljno opisuje koje uvjete treba ispuniti vlasnik stambene jedinice (SJ) koju nudi za smještaj raseljenih osoba. Sastavni dio Javnog poziva su Obrazac za prijavu ponude smještaja te Obrazac za Stožer civilne zaštite JLS – za potvrdu da je stambena jedinica adekvatna za smještaj raseljenih osoba.
Nakon dobivanja obrasca Ponude smještaja za raseljene osobe od građana, zadužena osoba iz Općine Raša izvršit će uvid u stvarno stanje smještaja stambene jedinice na terenu i ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju u ime Općine potpisuje načelnik Stožera CZ te se ovjerava pečatom Općine.
Ovjerena Potvrda o nadzoru stambene jedinice dostavlja se natrag građaninu ponuditelju smještaja koji zajedno s obrascem Ponude smještaja za raseljene osobe i dokumentacijom o potvrdi vlasništva, dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP RH.
Zainteresirani građani mogu se radi uvida u stvarno stanje smještaja stambene jedinice na terenu i dobivanja Potvrde o nadzoru stambene jedinice obratiti pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša Igoru Radiću na tel. 052/880-820 ili e-mail: procelnik@rasa.hr
Scroll to Top
Skip to content