Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br 25/13, 85/15, 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.

Objava Savjetovanja_Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Obrazac_za_sudjelovanje_u_postupku_savjetovanja_s_javnošću_Odluka o socijalnoj skrbi

 

 

Scroll to Top
Skip to content