Savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za 2023. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za 2023. godinu.

Objava Savjetovanja_Plan upravljanja pomorskim dobrom
Obrazac_za_sudjelovanje_u_postupku_savjetovanja_s_javnošću_Plan upravljanja pomorskim dobrom
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2023 – za savjetovanje
Koromačno
Marina_centar
Plaža_Sveta Marina-ispod_crkvice
Ravni_plaža
TUNARICA 2022

Scroll to Top
Skip to content