Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 


Službenik za informiranje:

Igor Radić
Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša
Tel: 052 880 820
Fax: 052 874 629
E-mail službenika za informiranje: procelnik@rasa.hr

Općina Raša javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
 • putem telefona na broj: 052 880 820;
 • putem faksa na broj: 052 874 629
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: procelnik@rasa.hr,
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 5233 Raša, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša, u uredovno radno vrijeme za prijem stranaka.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Priloeni dokumenti:

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.pdf

Obrazac_Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Obrazac_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc

Obrazac_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2015. g..pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2016. g.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu za 2017. godinu.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu za 2018. godinu.pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2017. g.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu za 2019. g..pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_za 2018. g.pdf

Plan savjetovanja s javnoscu_2020.pdf

Godisnje_izvjesce_PPI_ za 2019. g.pdf
Go to top of page