Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata u postupku provedbe Javnog natječaja za prijam u službu

Na temelju čl. 20. st. 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja KLASA: 112-01/22-01/2, URBROJ: 2163-31-2/1-22-1 od 19. srpnja 2022. godine, za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša na radna mjesta: Viši savjetnik za lokalnu samoupravu, pravne poslove i EU fondove (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok od tri mjeseca, i Samostalni upravni referent za financije i naplatu općinskih prihoda (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok od tri mjeseca (dalje u tekstu: Javni natječaj), objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju).

Cjeloviti tekst Poziva nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Scroll to Top
Skip to content