PLAN NABAVE OPĆINE RAŠA ZA 2021. GODINU – IV. IZMJENE I DOPUNE

Obavijest Općine Raša

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša dana 11. studenog 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2021. godinu (četvrte izmjene i dopune), koje se objavljuju u prilogu.

Scroll to Top
Skip to content