Plan nabave Općine Raša za 2019. godinu – IV. izmjene i dopune

Obavijest Općine Raša
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 4/09, 5/13, 4/18), Općinska načelnica Općine Raša dana 19. prosinca 2019. godine donijela je
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Raša za 2019. godinu (četvrte izmjene i dopune), koja se objavljuje u prilogu.
Scroll to Top
Skip to content