Općina Raša sklopila ugovor o dugoročnom kreditiranju sa Zagrebačkom bankom

Općina Raša sklopila je ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom u iznosu od četiri milijuna kuna u svrhu financiranja projekta „Kulturno – komercijalni kompleks u Raši – Karlota“. U sklopu tog projekta Općina će sanirati i urediti zatvoreni rudarski potkop u Raši te ga prenamijeniti u turističke svrhe.
Ugovor su potpisale raška načelnica Glorija Paliska i voditeljica poslovnog odnosa korporativnog bankarstva u Zagrebačkoj banci Helena Brana. Rok otplate kredita iznosi pet godina, uz poček od jedne godine.
Odluku o zaduženju donijelo je Općinsko vijeće, a potom je Općina za ovakvo kreditiranje kapitalnog projekta dobila suglasnost  Vlade RH.
Scroll to Top
Skip to content