Općina Raša prijavila projekt „Karlota“ u sklopu programa zelene tranzicije

Općina Raša prijavila se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u području zelene tranzicije za financiranje izrade projektne dokumentacije za kulturno-komercijalni kompleks „Karlota“. Radi se o dijelu projekta koji obuhvaća izgradnju memorijalnog centra rudarstva na području bivšeg kamenoloma Karlota u Raši. Troškovi izrade glavnog i izvedbenog projekta procjenjuju se na iznos od 2,4 milijuna kuna.
„Nastavljamo s aktivnostima na realizaciji kulturno-komercijalnog kompleksa ‘Karlota’. Krenuli smo sa sanacijom nekadašnjeg rudnika i njegovom prenamjenom u turističke svrhe, a ovime otvaramo drugu fazu projekta. Nadamo sredstvima fonda, to bi nam bio veliki vjetar u leđa u namjeri da vrednujemo industrijsku i rudarsku baštinu“, kaže načelnica Raše Glorija Paliska.
Vlada RH već je podržala projekt „Karlota“, darovavši Općini zemljište nekadašnjeg kamenoloma.
Scroll to Top
Skip to content