Općina Raša financira vrtić i jaslice za drugo i svako sljedeće dijete

Roditeljima čija djeca istodobno polaze jaslice ili dječji vrtić Općina Raša financirat će u cijelosti boravak drugog i svakog sljedećeg mališana u predškolskoj ustanovi. Riječ je o demografskoj mjeri koju je na posljednjoj sjednici donijelo Općinsko vijeće.

Uvjet za financiranje je da oba roditelja ili skrbnika za dvoroditeljske obitelji, odnosno roditelj ili skrbnik iz jednoroditeljske obitelji, te dijete za koje se ostvaruje potpora, imaju prebivalište na području Općine Raša.

Zahtjevi za ostvarenje prava predaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša osobno, poštom ili mailom na obrascu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti. Potrebno je dostaviti potvrde o upisu u dječji vrtić ili jaslice, izvatke iz matice rođenih za djecu, te potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice roditelja i djece.

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE BORAVKA DRUGOG DJETETA U VRTIĆU

Scroll to Top
Skip to content