Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Odluke

Priloeni dokumenti:

Odluka o komunalnom redu i Odluka o komunalnom redarstvu.1-24.pdf

Odluka o davanju na privremeno koristenje javnih povrsina.pdf

Pravilnik o dodjeli stipendija ucenicima i studentima Opcine Rasa.pdf

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proracuna Opcine Rasa.pdf

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf

Odluka o komunalnoj naknadi.pdf

Odluka o odredivanju obracunske vrijednosti - boda.pdf

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podrucju Opcine Rasa.pdf

Odluka_Zaprimanje obavijesti o nepropisno odbacenom otpadu.pdf

1_Odluka o proglasenju urbanisticke cjeline Rasa kulturnim dobrom od lokalnog znacaja.pdf
Go to top of page