Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša na radna mjesta viši savjetnik za lokalnu samoupravu, pravne poslove i EU fondove te samostalni upravni referent za prostorno planiranje i gradnju

U prilogu ove obavijesti objavljujemo Odluku o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša na radna mjesta viši savjetnik za lokalnu samoupravu, pravne poslove i EU fondove te samostalni upravni referent za prostorno planiranje i gradnju KLASA: 112-01/24-01/2 URBROJ: 2163-31-2/1-24-1 od 7. svibnja 2024. godine.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu

Scroll to Top
Skip to content