Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Raša

U postupku provedbe Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Raša KLASA: 024-02/24-01/7, URBROJ: 2163-31-1-24-6 od 14. veljače 2024. godine, objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Raša.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

 

Scroll to Top
Skip to content