Odluka o dodjeli sredstava udrugama iz područja kulture, socijalne skrbi, civilnog društva i poljoprivrede

Općinska načelnica Općine Raša donijela je, u sklopu provedbe javnog natječaja, odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2024. godini.

Sufinancirat će se programi udruga iz područja javih potreba u kulturi, socijalne skrbi, civilnog društva te poljoprivrede.

U prilogu se nalazi Odluka Općinske načelnice o dodjeli sredstava.

Odluka o dodjeli sredstava udrugama u 2024. godini

Scroll to Top
Skip to content