Objava javnih natječaja za prodaju nekretnina – stanova u naselju Krapan

Obavijest Općine Raša
edinstveni upravni odjel Općine Raša dana 26. studenoga 2019. godine objavljuje  javne natječaje za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Raša:
  • stan u prizemlju stambene zgrade u Raši, Krapan 6, sagrađenoj na k.č. 82/11/ZGR, upisanoj u zk. ul. 2766, k.o. Cere, ukupne površine 57.10 m2, i koji stan je upisan u zk uložak pod rednim brojem 4. Suvlasnički dio 5710/41373, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4). Početna cijena iznosi 2.342,08 kuna po m2 ili ukupno 133.732,62 kuna;
  • 7421/24035 dijela k.č. Z-225, upisane u zk. ul. 560, k.o. Trget, u naravi stan u prizemlju dvoetažne stambene zgrade u Raši, Krapan 14, ukupne površine 74,21 m2. Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 173.814,66 kuna;
  • 5196/71881 dijela k.č. 2935, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan na drugom katu stambene zgrade u Raši, Krapan 25, ukupne površine 51,96 m2. Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna ili ukupno 121.700,71 kuna;
  • 8278/71881 dijela k.č. 2935, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan na drugom katu troetažne stambene građevine u Raši, Krapan 25, ukupne površine 82,78 m2. Početna cijena iznosi 2.340,20 kuna po m2 ili ukupno 193.887,31 kuna;
  • 3304/6608 dijela k.č. Z-227, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan u prizemlju stambene zgrade u Raši, Krapan 27, ukupne površine 33,04 m2. Početna cijena iznosi 2.340,20 kuna po m2 ili ukupno 77.386,29 kuna.
Cjeloviti tekstovi javnih natječaja nalaze se u prilogu ove obavijesti.
Scroll to Top
Skip to content