Objava Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Obavijest Općine Raša

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na sanaciji i uređenju potkopa „Raša“ i „Karlota“ s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“ u svrhu prenamjene u turističke svrhe.

Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim GS_131021

Scroll to Top
Skip to content