Objava Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20), Općina Raša objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu elektroinstalacijskih radova – uređenje potkopa „Raša“ i „Karlota“ s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“.

Izvješće o provedenom savjetovanju -Elektroinstalacijski radovi uređenje potkopa Raša i Karlota s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena Raša

 

Scroll to Top
Skip to content