Objava Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Obavijest Općine Raša

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia – II. faza.

Izvjesce o prethodnom savjetovanju

Scroll to Top
Skip to content