Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Objavljena obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Raša

Općina Raša u postupku za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Raša objavila je 9. srpnja 2018. godine  obavijest o namjeri davanja koncesije i dokumentaciju za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Obavijest i dokumentacija za nadmetanje nalaze se i u prilogu ove objave.

Priloženi dokumenti:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga_Objavljeno u EOJN.Pdf

Obavijest o namjeri davanja koncesije.pdf

Dokumentacija za nadmetanje.pdf

Objavljeno: 09.07.2018 07:52:42 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page