Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 1403/1, k.o. Prkušnica, u naselju Sv. Marina

Na temelju članaka 15. 16. 18. 20. 21. i 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša broj 9/16), Odluke Općinskog vijeća Općine Raša KLASA:021-05/17-01/6, URBROJ2144/02-03-17-3 od 21. rujna 2017. godine („Službene novine Općine Raša“ broj 7/17) i Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA: 022-05/17-01/38 URBROJ:2144/02-01/01-17-1 od 26. rujna 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 28. rujna 2017. godine objavljuje  Javni natječaj, kojim se izlaže prodaji, prikupljanjem pismenih ponuda, nekretnina k.č. 1403/1 pašnjak sa 1785 m2 upisana u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, u vlasništvu Općine Raša u 1/1 dijela.  

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine dana 28. rujna 2017. godine. U Glasu Istre dana 28. rujna 2017. godine objavljen je skraćeni tekst Javnog natječaja.

Javni natječaj u cijelosti možete pogledati u prilogu.

Priloženi dokumenti:

Javni natjecaj_Prodaja nekretnine.pdf

Procjena vrijednosti gradevinskog zemljista k.c. 1403 1 k.o. Prkusnica.pdf

Objavljeno: 28.09.2017 07:32:44 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page