Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša.

U prilogu ove obavijesti objavljeni su:

  • Objava Savjetovanja s javnošću
  • Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša
  • Odluka o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Raša, objavljena u Službenim novinama Općine Raša, br. 2/18
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću.


Priloženi dokumenti:

Objava Savjetovanja_Web.pdf

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada.pdf

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podrucju Opcine Rasa.pdf

Obrazac_za_sudjelovanje_u_postupku_savjetovanja_s_javnoscu.doc

Objavljeno: 02.12.2019 10:30:44 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page