Obavijest o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselje Raša i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Obavijest o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselje Raša i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša.

OBAVIJEST O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI UPU RAŠA I III. IID PPU OR

 

Scroll to Top
Skip to content