Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN

Obavijest Općine Raša
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Općina Raša dana 3. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi i unutarnjem uređenju Centra za posjetitelje Arsia – II. faza.
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
Savjetovanje traje do 9.07.2019. do 24:00 sati.
Scroll to Top
Skip to content