Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20), Općina Raša dana 26. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu elektroinstalacijskih radova – uređenje potkopa „Raša“ i „Karlota“ s podzemnim prostorijama zatvorenog rudnika ugljena „Raša“.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Savjetovanje traje do 1. listopada 2022. godine do 24:00 sati.

Scroll to Top
Skip to content