Obavijest o mobilnom reciklažnom dvorištu u Raši

Mobilno reciklažno dvorište u naselju Raša u siječnju će, iznimno, biti postavljeno druge i četvrte subote u mjesecu. Tako će građani na parkiralištu ispred nekadašnje toplane moći odložiti iskoristive i druge vrste otpada 13. siječnja i 27. siječnja 2024. godine u vremenu od 9 do 16 sati.

Molimo građane da se pridržavaju ovakvog rasporeda te da ne odlažu otpad u dane kada nema mobilnog reciklažnog dvorišta, jer je takvo odlaganje otpada na javnoj površini kažnjivo.

Od veljače nadalje mobilno reciklažno dvorište u Raši će ponovno biti po starome rasporedu, prve i treće subote u mjesecu.

Scroll to Top
Skip to content