Obavijest o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Obavijest o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša te Odluku o izradi  V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša.

OBAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLLANA UREĐENJA OPĆINE RAŠA

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content