Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Raša i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša

Obavijest Općine Raša

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Raša i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša te Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Raša i s tim u vezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša.

Prilog:
– Obavijest o izradi
– Odluka o izradi
Scroll to Top
Skip to content