Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

Obavijest Općine Raša
Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša te Odluku o izradi  IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Raša.
Prilog:
– Obavijest o izradi
– Odluka o izradi
Scroll to Top
Skip to content