Mobilno reciklažno dvorište na devet lokacija

Općina Raša omogućuje građanima prikupljanje iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilno reciklažno dvorište bit će u dostupno na devet lokacija u terminima kako slijedi:

10. studenoga 2023.: Zartinj (pokraj dječjeg igrališta) i Barbići (u središtu naselja)

11. studenoga 2023.: Sv. Bartul (na ulazu u naselje) i Kunj (pokraj dječjeg igrališta)

13. studenoga 2023.: Koromačno (makadamsko parkiralište na ulazu u naselje) i Trget (makadamsko parkiralište)

14. studenoga2023.: Viškovići (u novom naselju) i Sv. Marina (parkiralište kod stare recepcije autokampa)

15. studenoga 2023.: Ravni (na ulazu u naselje).

Radno vrijeme je od 9 do 16 sati. Za građane je predaja otpada besplatna, a snalaženje olakšava djelatnik 1. Maja Labin, koji dežura kraj mobilnog reciklažnog dvorišta.

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadana ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

 

Scroll to Top
Skip to content