Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Raša

Srce grada Raše je gradski trg, čijem je projektiranju arhitekt posvetio posebnu pozornost. Na njemu dominira impozantna crkva sv. Barbare s pomno promišljenom krovnom konstrukcijom koja je dobivena nizanjem armirano betonskih lučnih rebara koji podsjećaju na jamsku podgradu, kao što četvrtasti pripojeni zvonik podsjeća na rudarsku lampu, koja se nalazi u općinskom grbu. Unutrašnjost crkve, vrlo skladnog modernog dizajna s jednostavnim, ali profinjenim detaljima mramornog oltara i škropionice, produhovljena je s bočnom stropnom rasvjetom, s dva izdužena staklena prozorska otvora na pročelju i s vrlo zanimljivim svjetlosnim efektima u bočnoj sakristiji s ostakljenom kupolom. Uz crkvu naslanja se pokrivena lođa, graditeljski element čest u mnogim istarskim gradovima, koja je svojim otvorima trebala pripomoći strujanju zraka i ventiliranju trga u doba ljetnih vrućina. Na glavnoj fasadi ističe se i kameni reljefni lik sv. Barbare, djelo tršćanskog kipara Uge Carà. Trg je svojevremeno krasio i kameni kip rudara-borca, čiji je autor bio isto tako poznati tršćanski kipar Marcello Mascherini, no skulptura je odmah u poračju uništena. Pulitzer je sasvim prirodno opskrbio trg skladnom, kamenom, okruglom fontanom.
Go to top of page