Konstituirano Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša

Zlatan Fejzić izabran je za predsjednika, a Senad Pozderović za zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša na konstituirajućoj sjednici.

Vijeće čine i članovi Edis Sadiković, Sadmir Pozderović, Sanela Britvarević, Alen Džinić, Elena Mujačić, Nermina Begić, Elvis Fehratović i Vahida Balihodžić.

Sjednicu je sazvala općinska načelnica Glorija Paliska, na temelju Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Čestitala je vijećnicima na izboru i zaželjela im uspješan rad te dobru suradnju.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina provedeni  su 7. svibnja 2023. godine.

Scroll to Top
Skip to content