Javni poziv za korištenje javnih površina

Obavijest Općine Raša
Općinska načelnica Općine Raša dana 2.lipnja 2021.godine raspisala je Javni poziv za korištenje javnih površina.
Pozivom se prikupljaju pisane ponude za korištenje javnih površina u naselju Raša radi prodaje tekstilnih proizvoda te voća i povrća iz vlastite proizvodnje OPG-a.
Prijave na Javni poziv s prilozima podnose se zaključno do 15.lipnja 2021.godine do 12,00 sati u pisarnicu Općine Raša, neovisno na koji način se dostavljaju (poštom ili osobno).
U prilogu objavljujemo Javni poziv i grafički prikaz lokacija

Scroll to Top
Skip to content