Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Obavijest Općine Raša

Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članaka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine”. broj 59/18), dana 11. veljače 2021. godine objavila je Javni poziv kojim obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, u Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Raša oznaka B-11 i B-46, u naselju Ravni, na k.č. 820, 825/2, 828/4, 837/2, 835/2, 923/3, 926, 927, 928, 929, 930/1, 939/5, 939/6, 942, 946, k.o. Skitača, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Javni poziv_Nerazvrstana cesta Ravni

Scroll to Top
Skip to content