Javni natječaj za zamjenu nekretnina

Obavijest Općine Raša
Na temelju članaka 15. i 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Raša (Službene novine Općine Raša broj 9/16), Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA: 022-05/21-01/12, URBROJ: 2144/02-01/01-21-4 od 24. ožujka 2021. godine i Odluke Općinske načelnice Općine Raša KLASA: 022-05/21-01/12, URBROJ: 2144/02-01/01-21-5 od 24. ožujka 2021 godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje  Javni natječaj kojim se prikupljanjem pisanih ponuda, nekretnine u vlasništvu Općine Raša za udjele nekretnina u vlasništvu pravne osobe.
Javni natječaj objavljen je na web stranici Općine Raša (u privitku ove obavijesti) i na oglasnoj ploči Općine dana 26. ožujka 2021. godine.
Scroll to Top
Skip to content