Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2024. godinu

Općina Raša dana 29. prosinca 2023. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2024. godinu.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Za samu prijavu na natječaj koristite dokumente iz priloga pod rednim brojevima od 1 do 5.

Molimo udruge koje su u 2023. godini s Općinom Raša sklopile ugovor o sufinanciranju da obvezu izvještavanja ispune, ukoliko to još nisu učinile, koristeći obrasce pod rednim brojevima 8 i 9.

 

1-Tekst natječaja_Udruge_2024
2-UPUTE ZA PRIJAVITELJE – UDRUGE 2024.
3-OPISNI OBRAZAC (Obrazac za prijavu)_Obrazac 1_Udruge 2024
4-OBRAZAC PRORAČUNA (Obrazac za prijavu)_Obrazac 2_Udruge 2024
5-Popis dokumentacije-priloga uz Natječaj
6-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3_2024
7-Obrazac ugovora o sufinanciranju 2024
8-Obrazac opisnog izvještaja_Udruge
9-Obrazac financijskog izvještaja__Udruge
10-Obrazac za procjenu kvalitete_Udruge
11-Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proracuna Opcine Rasa

 

 

Scroll to Top
Skip to content