Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2023. godinu

Općina Raša dana 18. siječnja 2023. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2023. godinu.
Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.
Za samu prijavu na natječaj koristite dokumente iz priloga pod rednim brojevima od 1 do 5.
Molimo udruge koje su u prošloj godini s Općinom Raša sklopile ugovor o sufinanciranju da obvezu izvještavanja ispune, ukoliko to još nisu učinile, koristeći obrasce pod rednim brojevima 8 i 9.
Scroll to Top
Skip to content