Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2022. g. koje provode udruge

Obavijest Općine Raša
Općina Raša dana 3. siječnja 2022. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2022. g. koje provode udruge.
Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, a slijedom Odluke Općinske načelnice o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu.
Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.
Za samu prijavu na natječaj koristite dokumente iz priloga pod rednim brojevima od 1 do 5.
Molimo udruge koje su u prošloj godini s Općinom Raša sklopile ugovor o sufinanciranju da obvezu izvještavanja ispune koristeći obrasce pod rednim brojevima 8 i 9.
Scroll to Top
Skip to content