Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radna mjesta: Viši savjetnik za lokalnu samoupravu, pravne poslove i EU fondove (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca i Samostalni upravni referent za financije i naplatu općinskih prihoda (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U privitku se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 85/2022. od 22. srpnja 2022. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Rok za podnošenje prijave na natječaj je zaključno s 8. kolovoza 2022. godine.

Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Raša

Podaci o radnom mjestu, placi, provjeri znanja i sposobnosti

Scroll to Top
Skip to content