Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
U privitku se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 83/2023. od 21. srpnja 2023. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Scroll to Top
Skip to content