Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno planiranje i gradnju

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Raša, na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno planiranje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”. Javni natječaj objavljen je u “Narodnim novinama”, br. 25/2024 od 1. ožujka 2024. godine.

U privitku se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Raša – samostalni upravni referent za prostorno planiranje i gradnju

Obavijest o natječaju-Podaci o radnom mjestu, plaći,provjeri znanja

Scroll to Top
Skip to content