Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Raša

Na temelju čl. 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( „Narodne novine“, br. 83/23), čl. 7. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službene novine Općine Raša“, br. 13/23, 2/24), čl. 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, br. 4/09, 5/13, 4/18, 2/21, 3/23 – pročišćeni tekst, 13/23) i Odluke Općinske Načelnice Općine Raša o raspisivanju javnog natječaja KLASA: 024-02/24-01/7, URBROJ: 2163-31-1-24-1 od 12. veljače 2024. godine, Općinska načelnica Općine Raša dana 14. veljače 2024. godine objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Raša, koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

Sve informacije o objavljenom Natječaju mogu se dobiti pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša, kontakt osoba: Helena Derosi, e-mail: pravnica@rasa.hr, tel. 052/880-820.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Raša
Obrazac zahtjeva-ponude
Obrazac izjave pomorskom redaru

 

Scroll to Top
Skip to content