Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Rekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno”

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 18. srpnja 2022. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za ekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno, na području Općine Raša, Istarska županija”.

Javna rasprava traje do 16. kolovoza 2022. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Općinom Raša.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 18. srpnja 2022. godine do 16. kolovoza 2022. godine na sljedećim lokacijama:

  • Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
  • Vijećnici Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
  • Dom Kulture Koromačno, Koromačno 17, 52223 Raša radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i na službenim internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – www.mingor.gov.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr,  i Općine Raša – www.rasa.hr (u prilogu ove obavijesti).

Javno izlaganje Studije održat će se u petak 22. srpnja 2022. godine u Domu Kulture Koromačno, Koromačno 17, 52223 Raša s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Holcim (Hrvatska) d.o.o. i predstavnici izrađivača Studije, IVICOM Consulting d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko-tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 16. kolovozom 2022. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Studija o utjecaju na okoliš-Holcim-Koromačno

Studija o utjecaju na okoliš-Holcim Koromačno-ne tehnički sažetak

 

Scroll to Top
Skip to content