Izvještaj sa 7. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine, održalo je 7. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.
Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:
  • Prihvaćen je Zapisnik sa 6., redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 16. prosinca 2021. godine
  • Mandatna komisija podnijela je Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Raša i određivanju vijećnika u Općinskom vijeću Općine Raša kao zamjenika vijećnika kojem mandat miruje
  • Donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Raša
  • Donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2022. godinu
Foto: 5portal
Scroll to Top
Skip to content