Izvještaj sa 6. – redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša u četvrtak, 16. prosinca 2021. godine, održalo je 6. – redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.
Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:
 • Prihvaćen je Zapisnik s 5., redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 23. studenoga 2021. godine
 • Donijet je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijet je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijet je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijet je Program javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijet je Program javnih potreba u sportu Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijet je Proračun Općine Raša za 2022. godinu s Projekcijom za 2023. i 2024. godinu
 • Donijeta je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijeta je Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade
 • Donijet je Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijeta je Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Raša
 • Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
 • Donijet je Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Raša za 2022. godinu
 • Donijeta je Odluka o socijalnoj skrbi
Foto: 5portal
Scroll to Top
Skip to content