Izvještaj sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Raša održalo je u utorak, 20. lipnja 2023. godine, 17. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno donijeti sljedeći akti:

 • Zapisnik sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša od 16. svibnja 2023. godine
 • Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2022. godinu
 • Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2022. godinu
 • Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2022. godinu
 • Prve (I) izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Prve (I) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2023. godinu
 • Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2023. godinu
 • Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2023. godinu
 • Prve (I) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2023. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2023. godinu
 • Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine – stana u Raši, Istarska 9
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine – stana u Raši, 1. Maja 13
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine – građevinskog zemljišta u Sv. Marini, k.č. 1403/1 k.o. Prkušnica
 • Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima Općinske načelnice za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Foto: 5portal

Scroll to Top
Skip to content